top of page
Home: Headliner

? EvenBetter  מדוע הקמתי את 

הרעיון של Even Better נולד אחרי שלקוחות שישבו מולי, בתקופה שניהלתי כמה ממותגי הרכב, ניסו לקבל החלטות לגבי רכישת רכב בתנאיי אי-ודאות, ללא הבנה מעמיקה בתחום, ללא ידע מספק וללא כוח קניה.

מגוון המותגים והדגמים רב, אפשרויות המימון מגוונות ולא תמיד קל למפות את העסקה שהיא הנכונה ביותר עבורי כרוכש.

כשרוכשים רכב מדי כמה שנים, קשה לעקוב אחרי הזדמנויות מיוחדות, עסקאות מתאימות ולברור את המוץ מן התבן.

סימן של תחילת ציטוט
"טל  ליווה אותי ברכישת מספר רכבים חדשים, במקצועיות רבה הוא מנווט את התהליך המורכב מול היבואנים וסוכנויות הרכב ומצליח לתת תחושה שאתה בידיים טובות ויש על מי לסמוך. המו"מ על המחיר והתאמת הרכב והדגם אל הלקוח הנם פרמטרים חשובים. אין מצב שארכוש רכב חדש ללא הייעוץ והליווי של טל"

אלדד רפפורט, איש עסקים

Home: Contact
bottom of page