הצלחה של ארגון נובעת בין היתר מהתמקדות בנושא הליבה שלו.

לצד ליבת העסקים, קיימות הוצאות רבות שמסייעות לעסק להתנהל.

לכל ארגון, ללא קשר לגודלו והיקף פעילותו, אין את היכולת, הידע, את כוח הקנייה, את משאבי הזמן ואת הרצון הנדרשים כדי לפתח התמחות בכל אחד מסעיפי ההוצאה התפעולית המרכזיים, וכתוצאה מכך נוצר בזבוז כספי ניכר.

Even Better בוחנת בארגונים באופן מעמיק, את נושא עלויות ציי הרכב ועלויות קשורות, במטרה לבחון אפשרות להתייעלות וחיסכון כספי.

מאחר וצי הרכב בחברה הינו אחד מהתחומים היקרים ביותר בארגון, מבין ההוצאות התפעוליות, המשמעות של התייעלות יכולה להניב חסכון כספי גדול.

הבדיקה כוללת:

1. בחינת תנאי ההסכם, הוזלת עלויות הליסינג, על מרכיביהן השונים.

2. בדיקת הכדאיות שבמעבר משיטת ליסינג לרכישה בהון עצמי של החברה, וההפך.

לכל חברה צרכים המיוחדים לה, ולעיתים נמצא, כי לחברה קיים כיום פתרון שאינו הולם את צרכי החברה ואופי הנסועה בה.

 

ל- Even Better, הידע השוטף, הניסיון, כח הקנייה ויכולת ניהול משא ומתן אל מול הגורמים השונים בענף.

כח הקנייה של Even Better מאפשר להשיג עבור הלקוחות תנאי עסקה מיטביים, השמורים ללקוחות גדולים, גם אם צי הרכבים קטן או בינוני.

EvenBetter חסכה עד כה, לחברות קטנות, בינוניות וגדולות במשק, סכומים מצטברים של מאות אלפי שקלים.

 

מודל התגמול הינו על בסיס הצלחה, ונגזר מהחיסכון בפועל.

פתרונות לעסקים